Delilniki za radiatorje v stanovanjih do 1.10.2011

25. avgust 2011

PREDPIS: Etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah morajo v skladu z določbami Energetskega zakona in Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, do 1.10.2011 montirati delilnike na radiatorje za merjene porabljene toplote.
Pravilnik določa, da se 60% do 80% stroškov ogrevanja deli po vgrajenih delilnikih in ostalo po ogrevalni površini. Običajno se stanovalci in upravnik odločijo za razmerje 70% po delilnikih in 30% po površini.

VRSTE MERILNIKOV:
-kalorimeter: možno samo pri stanovanjih z eno ogrevalno zanko (ena stanovanjska celota in je na hodniku priključena na dvižni vod)
-delilnik stroškov: namesti se na radiatorje v prostoru pri starih večstanovanjskih objektih z dvocevnimi sistemi, kjer na primer en dvižni vod povezuje vse kuhinje v vertikali bloka, drugi vse kopalnice in tako dalje.

PROBLEMI:
-realno porabo posameznega stanovanja ni mogoče natančno izmeriti,
-energije v prostor ne oddaja samo radiator, ampak tudi vertikalni razvodi,
-prehod energije preko notranjih sten,
-vgrajeni delilniki niso merilniki ampak indikatorji (merijo temperaturo radiatorja na vgrajenem mestu intemperaturo zraka ob radiatorju),
-za vgradnjo delilnikov stroškov morata biti najprej zagotovljena dva tehnična pogoja - hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema in vgradnja termostatskih ventilov, kar pa v večini večstanovanjskih objektih ni zagotovljeno. Vsako stanovanje mora namreč dobiti toliko toplote, kot je izračunal projektant, kar dosežemo s hidravličnim uravnoteženjem.

Read more...

O strani

© 2010-2017 Vse pravice pridržane. Gradovi v oblakih.

Hitre informacije o nakupu, gradnji in obnovi nepremičnin.

Vse informacije na spletni strani Gradovi v oblakih so zgolj informativne narave, za točnejša navodila se obrnite na pristojne organe, ki urejajo vaše zadeve.

Kontakt

gradovivoblakih@yahoo.com

Arhiv strani

  © Gradovi v oblakih 2010-2011

Pojdi NA VRH