Cena vode, kanalizacije po novi uredbi

05. oktober 2013

Komunalne storitve bodo morale imeti naslednje lastnosti ločeno prikazane na računu:
- Oblikovano ceno storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
- Storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode se obračunavajo v m3 glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe*, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.
- Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1.

Občine morajo uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu s to uredbo najpozneje v 15-ih mesecih po uveljavitvi (1.1.2013) te uredbe - torej do 31.3.2014.

Več na: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja


*Kaj naj bi pomenil izraz tlorisna površina strehe?
strešina -e ž (e) nagnjena ploskev strehe: z bobrovci krita strešina: naklon strešine • nar. stanovanje pod strešino na podstrešju

tloris in tloris -a m (i; o) 1. grafični prikaz vodoravnega prereza stavbe,
predmeta s podatki o merah: narisati, povečati tloris; vnesti mere v tloris; tloris hiše, stroja; tloris kleti, nadstropja // podoba, oblikovanost stavbe, predmeta, prostora v vodoravnem prerezu, gledana od zgoraj: izkopavanja so odkrila tloris gradu, mesta; okrogel, podolžen tloris; stanovanjski tlorisi; v nadstropju je tloris drugačen kot v pritličju / stavba je v tlorisu kvadratna * arhit. bazilikalni tloris 2. geom. projekcija predmeta navadno na vodoravno ravnino: naris in tloris 3. knjiž. temelj, osnova: idejni tloris romana; metrični tloris pesmi

Vir: SSKJ


Read more...

O strani

© 2010-2017 Vse pravice pridržane. Gradovi v oblakih.

Hitre informacije o nakupu, gradnji in obnovi nepremičnin.

Vse informacije na spletni strani Gradovi v oblakih so zgolj informativne narave, za točnejša navodila se obrnite na pristojne organe, ki urejajo vaše zadeve.

Kontakt

gradovivoblakih@yahoo.com

Arhiv strani

  © Gradovi v oblakih 2010-2011

Pojdi NA VRH