Priprava malte, betona - razmerje mešanja cementa, apna, peska in vode

13. julij 2010

Razmerja mešanja malte in betonov:

  • apnena malta: apno : pesek - 1:1 do 1:4 z dodatkom vode; vezava: 12 ur, potreben svež zrak in visoka temperatura.
  • cementna malta - beton: cement : pesek - 1:1 do 1:4 z dodatkom vode; vezava: 1 ura.
  • armirani beton: je beton z dodatkom železne armature, s katerim se doseže visoko trdnost.
  • podaljšana cementna malta: cement : apno : pesek - 1:1:5, 1:2:5, 1:1:6, 1:2:6 z dodatkom vode.
  • šamotna malta: šamotna moka : ognjeodporna glina = 1:1 z dodajanjem vode. Otrdi se s sušenjem in žganjem.
  • mavčna malta: vezivo mavec.
  • glinena malta: vezivo ilovica, ki so dodali slamo za večjo trdnost (uporaba v antičnih civilizacijah)

Read more...

Gradbeni pojmi

04. julij 2010


ČOP: (strešni) čop je trikotno prirezani konec slemena pri dvokapni strehi.

FASADNI PODZIDEK (pogovorno cokel): je spodnji, navadno ojačeni del zidu.

GREDA: je glavni prečni nosilec v strešnem povezju.

KLET: je del stavbe od pritličja navzdol, navadno v zemlji.

KOLENČNI ZID: imenujemo del parapetnega zidu v mansardi med špirovcem in tlemi.

LEGA: tram na katerem ležijo špirovci.

LETEV (pogovorno remelj): je do šest centimetrov širok in do štiri centimetre debel kos žaganega lesa pravokotnega prereza;

MANSARDA: Je del strehe, zlomljen pod topim kotom navzdol, ki predstavlja stanovanje ali stanovanjski prostor, urejen neposredno pod mansardno streho.

NAPUŠČ: je del strehe, ki sega čez zunanjo steno stavbe.

OPORNIK: je poševni tram povezja.

PARAPET: je stena v prostoru med spodnjim okenskim robom in tlemi.
Posebej je potrebno paziti na to višino pri vgradnji oken nad kuhinjskim pultom, ki ima običajne višine 87 cm ali 94 cm.
Priporočljiva višina parapetnega zidu v mansardi za vgradnjo strešnih oken je: 3 vrste opeke in betonski venec, pri povprečnem naklonu strehe okoli 40 stopinj.

POVEZJE je nosilni del strešne konstrukcije, sestavljen najmanj iz poveznika, dveh opornikov in sohe.

POVEZNIK je spodnji, vodoravni tram povezja.

PRITLIČJE: del stavbe neposredno nad zemeljsko površino ali največ za pol etažne višine nad njo (imenovano tudi visoko pritličje)

SLEME: je najvišji rob strehe, kjer se stikata strešni ploskvi. Sleme se prekriva s slemenjaki (žlebasta strešna opeka za pokrivanje slemena)

SOHA je pokončni tram strešnega povezja.

ŠPALETA: je ploskev, ki v debelini stene omejuje odprtino oken, vrat. V špaleto se vstavi (vzida podboj ali okno.

ŠPIROVEC (tudi šperovec ali škarnik) je tram ostrešja, ki sega od slemena do kapa.

VAŠALO (VEŠALKA): je ostrešje s strešnim povezjem, pri katerem se obremenitev po sohah prenaša na natezno vez.

Read more...

Kako poteka prepis premoženja oz. nepremičnine?

1. Potrebna dokumentacija
-Izpisek iz zemljiške knjige
-Potrdilo o namembnosti parcel
-Fotokopije osebnih izkaznic
-Fotokopija poročnega lista
-EMŠO in davčne št.
2. Priprava pogodbe
-pri notarju ali odvetniku
-plača se po tarifi glede
na vred. prenosa nepr.
-če pripravlja pogodbo
odvetnik je potrebno
iti še k notarju za 
notarski zapis
3. DURS in upravna enota
Dva izvoda pogodbe predložite DURSu za odmero davka (po skrajšanem postopku traja to par dni oz. pri darilni in izroč. pogodbi takoj). Če je predmet prepisa kmetij. zemlj. ali gozd je potrebno še soglasje na UE - oddelek za kmetijstvo. Pri prodaji pa še objava na oglasni deski na UE.
4.Predlog za vpis v ZK
Lahko ga podate sami 
ali notar oz. odvetnik.
5.Plomba in odpravek
Sodišče takoj po prejemu vpiše plombo in kasneje pripravi odpravek - potrebno je še plačilo sodne takse, ki je odvisna od vred. neprem.

Read more...

O strani

© 2010-2017 Vse pravice pridržane. Gradovi v oblakih.

Hitre informacije o nakupu, gradnji in obnovi nepremičnin.

Vse informacije na spletni strani Gradovi v oblakih so zgolj informativne narave, za točnejša navodila se obrnite na pristojne organe, ki urejajo vaše zadeve.

Kontakt

gradovivoblakih@yahoo.com

Arhiv strani

  © Gradovi v oblakih 2010-2011

Pojdi NA VRH