Vrste objektov, enostavni, nezahtevni, manj zahtevni, zahtevni

02. marec 2013

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS) omogoča s 9.3.2013 gradnjo večjih kvadratur nezahtevnih in enostavnih objektov. !!! Objekti, zgrajeni pred uveljavitvijo te uredbe, se razvrstijo po določbah te uredbe, če je za investitorja to ugodneje, prekinjeni so tudi inšpekcijski postopki.ENOSTAVNI
OBJEKTI
(ni potrebno GRADB. DOVOLJ.)
NEZAHTEVNI
OBJEKTI - več tukaj.
(GRAD. DOVOLJ. -samo vloga na upravni enoti brez načrta - projekta)
Veljavnost grad. dovolj. 1 leto
MANJ ZAHTEVNI OBJEKTI (obvezno GRAD. DOVOLJ. s projektom)
Veljavnost grad. dovolj. 2 leti
ZAHTEVNI OBJEKTI (obvezno GRAD. DOVOLJ. s projektom)
Veljavnost grad. dovolj. 3 letaUREDITEV OD 9.3.2013 DALJE:
Vrsta objekta
Nezahteven - NOVO
Enostaven - NOVO
Majhna stavba
(stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena bivanju, lahko tudi prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)
Površinado vključno 50 m2
Noben
Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave
(stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)
Noben
Površina do vključno 20 m2
Ograja
Višina nad 2 m do vključno 3 m
Višina do vključno 2 m
Podporni zid (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)
Višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m
Višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m
Mala komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)
Zmogljivost od 50 PE do vključno 200 PE
Zmogljivost do vključno 50 PE
Nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)
Prostornina nad 30 m3 do vključno 50 m3
Prostornina do vključno 30 m3
Vodnjak, vodomet
Višina nad 5 m, globina nad 30 m
Višina do vključno 5 m, globina do vključno 30 m
Objekt za rejo živali (enoetažen objekt, namenjen reji živali)
Stavbe: do vključno 100 m2 Ribogojnice: do vključno 2000 m³
Noben
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju)
Stavbe: do vključno 150 m2 in višina do vključno 6 m
Stolpni silosi: višina nad 5 m do vključno 10 m
Gradbenoinženirski objekti: višina nad 5 m do vključno 10 m
Dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 150 m2
Stavbe: površina do vključno 40 m2 
Stolpni silosi: višina do vključno 5 m
Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 5 m
Gozdne prometnice: vse Dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 40 m2
Zbiralnik gnojnice in gnojevke: noben 


Objavljeno: 10.4.2010, posodobljeno 2.3.2013, 20.3.2013, 5.10.2013

2 komentarji:

Anonimni,  27. marec 2013 21:38  

V SLOVENIJI NIMAJO VSI ENAKIH POGOJEV,KAJTI V KRŠKEM MORAŠ IMETI NAJ MANJ 3500 M2, POGOJ (VINOGRAD,SADOVNJAK NE PRIDE V POŠTEV, KER MORA BITI LESEN OBJEKT) ZA JEBENIH 55M2 TLORISA IN ŠE DODATNO TI MORAJO DATI ONI DOVOLJENJE, ČE LAHKO NA SVOJI ZEMLJI SPLOH SADIŠ...KATASTROFA!
(MA KAKŠNIH 150M2 ZA NE ZAHTEVEN OBJEKT!)

TheAnathea 14. december 2015 15:13  

Kam pa spada poseg v konstrukcijo hiše? gre za preboj konstr. zidu, za vrata, stopnice, in zaprtje obstoječih vrat. v mezaninau. Hiša je večstanovanjska, stara, kopalnica je zunaj in bi jo radi notrd. Statični izračun, ki smo ga dali delat, velja in je uraden, kaj pa sedaj - dat delat cel gradbeni elaborate, ali kaj? koliko časa to traja? so kakšni zakonski roki UE, da odgovori?
sicer je vasa stran daleč najboljša :)

Objavite komentar

O strani

© 2010-2017 Vse pravice pridržane. Gradovi v oblakih.

Hitre informacije o nakupu, gradnji in obnovi nepremičnin.

Vse informacije na spletni strani Gradovi v oblakih so zgolj informativne narave, za točnejša navodila se obrnite na pristojne organe, ki urejajo vaše zadeve.

Kontakt

gradovivoblakih@yahoo.com

Arhiv strani

  © Gradovi v oblakih 2010-2011

Pojdi NA VRH